fns verdensmål

For en bæredygtig udvikling

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.

Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på. FN’s verdensmål består af 17 forskellige mål, som man ønsker at indfri frem mod 2030.

Hos Beauty and Style arbejder vi aktivt med følgende Verdensmål:

  • Afskaf fattigdom
  • Sundhed og Trivsel
  • Kvalitetsuddannelse
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Klimaindsats

Vi arbejder løbende og målrettet i ledelsen og hele organisationen med de forskellige delmål. Temaet er årligt på vores interne Årskonference, hvor indsatserne for det kommende år defineres.

Verdensmaal-globus-white-baggrund
butterfly_image

Gennemsigtighed

For os som virksomhed er det vigtig, at alle love og regulativer overholdes og at alle skatter betales i henhold til loven.

butterfly_image

God etik

Vi er i daglig kontakt med mange mennesker, og hos os er der plads til alle. Enhver interaktion skal være styret af gensidig respekt, integritet og ærlighed.

butterfly_image

Miljøvenlighed

Klimaforandringer er en af de største udfordringer i vor tid. Det påvirker os alle – forbrugere, virksomheder, leverandører osv. Derfor er det vigtigt for os at de produkter vi anvender i undervisningen og i de daglige behandlinger i skoleklinikkerne kommer fra leverandører, som også tager socialt ansvar og tænker på miljøet.

Støtte til udsatte piger

Piger er den gruppe, der er mest udsat for diskrimination og stigmatisering i verden – alene på grund af deres alder og køn. Konsekvensen er, at de ikke gennemfører skolen, de bliver giftet bort, de udsættes for overgreb og de bliver gravide, mens de stadig er børn. Hos Beauty and Style støtter vi PlanBørnefondens arbejde specifikt målrettet piger.

Ingen skal kæmpe alene mod kræft

Beauty and Style støtter årligt Knæk Cancer med 25.000 kr. Pengene går til en lang række projekter, som Kræftens Bekæmpelse på forhånd har udvalgt og prioriteret. Det er projekter, der er med til at give håb for fremtiden. Som gør os klogere, bedre til at behandle og forebygge kræft, og som hjælper patienter og deres pårørende.

Et samarbejde for et bedre liv for unge

Beauty and Style støtter op om Ungdommens Røde Kors arbejde med det formål, at flere af vore unge får en bedre hverdag, der igen kan skabe basis for et bedre liv på kort sigt såvel som på lang sigt.

For tiden støtter Beauty and Style op omkring projektet den årlige auktion, hvor vi donerer to uddannelser - en frisørudddannelse og en kosmetologuddannelse. Det fulde beløb går til Ungdommens Røde Kors.