Diplomuddannelse Kosmetolog

Vi har høje ambitioner på dine vegne og garanterer dig en uddannelse af international klasse. Vores undervisning er både praktisk og teoretisk, med formålet at uddanne dig til et marked med stigende efterspørgsel på veluddannede og fagligt velfunderede kosmetologer.

En grundig teoretisk baggrund, der følges op af den praktiske træning, giver den rigtige professionalisme og erhvervserfaring i skønhedsbehandlinger, kundekontakt og klinikdrift. Vi har mere end 35 års erfaring i branchen og kan garantere, at denne undervisningsform er yderst effektiv.

En kosmetolog er hudpleje-og skønhedsspecialist, og uddannet i en række behandlinger såsom ansigtsbehandlinger, kropsbehandlinger, pedicure, manicure, hårfjerning og makeup. Ud over at udføre behandlinger, er en stor del af arbejdet at vejlede kunden med at finde de rigtige produkter til deres behov. Kosmetologen er derfor også uddannet indenfor salg og kundepleje.

kosmetolog_showcase1
kosmetolog_showcase2
butterfly_image

Kunsten at gøre kunder glade

Undervisningen består af en række fag, obligatoriske såvel som specialefag samt træning i klinikken/salonen. Målet med fagrækken er at du lærer at vælge de rigtige redskaber og metoder under hensyn til opgavens art, kundens ønsker samt til sikkerhedsmæssige forhold.  

Du lærer at strukturere og planlægge din tid, produkter og de forskellige opgaver en kosmetolog/frisør kommer ud for.  

Du skaber en fantastisk kundeoplevelse med fokus på deres forskellighed social/kulturel baggrund. På samme tid bliver du mere kreativ og bedre til at udvikle løsninger til at håndtere udfordringer, lære nyt og tage et ansvar.

butterfly_image

Fleksibel med din skoleplan

Individuel planlægning er et af skolens eftertragtede tilbud. Undervisningen kan således foregå fra min. 12 timer ugentlig samt ca. 5 timers hjemmestudier/lektier. Det betyder, at elever, der har forpligtelser i form af arbejde eller andet, alligevel har mulighed for at deltage i deres ønskede uddannelse.

Af hensyn til skolens øvrige drift, booking af modeller m.v. gør skolen udtrykkeligt opmærksom på, at individuel planlægning kræver store ressourcer og er et enestående tilbud. Vi kræver derfor fra elever, der ønsker at gøre brug af vores individuelle skoleplan, om kun at ændre de aftalte individuelle tider, såfremt der virkelig er behov for ændring. Det er til enhver tid skolelederen, der afgør hvilke ændringer, der kan accepteres. Såfremt man skifter hold, og dermed skema og muligvis uddannelsestid, kan uddannelsen samlet set forlænges eller forkortes.

butterfly_image

Udnyt dit fulde potentiale

Arbejdsmarkedets krav til uddannede kosmetologer og frisører er meget store. Der er to væsentlige krav, der overalt skinner igennem, og det er 1) kravet til stabilitet (f.eks. et minimum af fraværsdage) og 2) kravet til salg og kundepleje. Begge er fag, vi lægger stor vægt på og træner mest muligt. Din ekspertise, hurtighed, kundeforståelse, købmandskab m.v. er dét, der skiller dig ud fra mængden.

På skolen vil du få en enestående mulighed for at træne individuel klinikpraktik. Når du har opnået professionelle færdigheder, går både du og underviserne ind i en mere intensiv træning af praktikfærdighederne og specialiserer dig 

Beauty and Style er kendt for, at vi får vores elever i arbejde efter endt uddannelse.  

Hvis dette er din drøm hjælp os med at hjælpe dig, med at virkeliggøre den!  

hellenielsen_testimonial

Helle Nielsen: Kompetent uddannelse!

"Jeg er enormt tryg ved at være her. Det er en sikkerhed for mig at vide, at jeg kommer ud med en kompetent uddannelse. Jeg valgte Beauty and Style af flere årsager. Jeg har en lang uddannelse bag mig som ergoterapeut, men manglede at indfri drømmen om at blive kosmetolog. Jeg oplevede det som en udfordrende skole, hvor jeg havde med kunder at gøre hver dag.", Helle Nielsen, tidligere elev på skolen i Kolding.

Uddannelsens
sammensætning

Vores kosmetologuddannelse er Internationalt Akkrediteret og lægeeksamineret. Vi er skolemedlem hos Dansk Kosmetolog Forening (DKF) og giver dig Jobgaranti (læs mere her). Du har i alt 2.000 timer på grunduddannelsen, hvoraf de 1.500 timer er på skolen med praktisk træning og teori og 500 timer er forberedelses og fordybelsesarbejde hjemme. Se timefordelingen nedenfor.

uddannelsesemnepå skolenHjemme
Anatomi / fysiologi100100
Ernæringslære2020
Mikrobiologi / hygiejne2020
Dermatologi / sygdomslære3010
Kemi-og produktlære2020
Virksomhedsøkonomi / iværksætteri1410
Salgsteknik / kundepsykologi / etik3430
Hjertelungeredning / førstehjælp120
Hudanalyse / hudelementer / hudpleje52070
Fordybelsesarbejde040
Makeup inkl. teori3020
Kropsmassage- / behandlinger inkl. teori6020
Apparatur / elektroterapi / fysik4040
Ansigtsbehandlinger inkl. teori600100
Timer i alt1500500
Daghold

Daghold

Måneder: 12 Timer ugentligt: 32,5 Mandag til fredag: 9.00 - 15.30

Deltid

Deltid

Måneder: 18 Timer ugentligt: 20 2 dage ugentligt: 9.00 - 19.00

Aftenhold

Aftenhold

Måneder: 24 Timer ugentligt: 15,5 2 dage ugentligt: 16.00 - 21.00 + hver 2. lørdag: 09.00 - 15.00+ hver 1 ekstra dag hver 2. uge á 5 timer

studiet der passer til dig

DU får tid til familie og fritidsinteresser samtidig

DU kan vælge mellem 32,5 timer, 20 timer, eller 13 timer om ugen. DU kan vælge at studere i dagtimerne, 2 lange dage om ugen eller aftener/weekend. DU kan indhente praktisk fravær på andre tidspunkter og DU har mulighed for at skifte til et andet skema under uddannelsen, hvis du får behov for det. DU har mulighed for op til 1 års orlov. Udover den planlagte ferie, har DU 1 valgfri ferieuge. Hos os får DU frihed til selv at planlægge din hverdag.

adam-winger-WDmvpGs2060-unsplash
butterfly_image

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem den teoretiske og kosme- tologiske undervisning. Undervisningen sigter mod at skabe så gode betingelser for indlæring som muligt. Ved introduktionssamtalen med den enkelte elev, kortlægges så vidt muligt, elevens forudsætninger og hermed hvilke overvejelser den enkelte underviser skal gøre sig og om der skal etableres hjælpeforanstaltninger for eleven. Det kan være at undervisningen i nogle tilfælde skal foregå mere individuelt (evt. udlevere pensum på andet sprog) eller med særlig fokus på ekstraskolelære aktiviteter. De ofte forekommende skift i metodik (teori og praktik) hjælper den enkelte til at bygge bro mellem teoretiske områder i fagene og dagligdagen/praktikken.

butterfly_image

Strukturen

Strukturen i uddannelsen er bygget om forholdsvis korte moduler (sekvensering), ikke for at atomisere stoffet, men for at sikre at de grundlæggende færdigheder er indarbejdede og således at undervisningen forestår dynamisk og udviklende. Der benyttes følgende undervisningsformer: Klasseundervisning, terminsøvelser, samtaleundervisning, cases, gruppearbejde, kursusarbejder, opgaveløsning og praktik. Efter hvert modul er der evaluering; det kan være som multiple-choice opgaver, fremlæggelse af speciale, praktiske øvelser eller egentlige prøveeksaminer. Hertil kommer mindst en (halvårlig) mundtlig samtale mellem skoleleder/daglig leder og elev. Hensigten er her at afstemme forventninger og mål for den enkelte.

butterfly_image

Praktisk klinikundervisning

I praktisk klinikundervisning behandler eleven modeller/klienter udefra. Det vil sige at den enkelte elev bliver vurderet af udefrakommende personer. Det er derfor nødvendigt, både som kosmetologstuderende og som færdig kosmetolog, at fremstå professionelt og kompetent. Det er af afgørende betydning at eleven skal have en høj personlig hygiejne og være professionelt påklædt. Kosmetologuddannelsen er en erhvervsmæssig uddannelse, der i undervisningen er en kombination af teori og praktik. Den praktiske del ligger meget tæt op ad den virkelighed, som den færdige kosmetolog efter eksamen kommer ud til. Ved siden af de praktiske skønhedsbehandlinger, oplæres eleven i praktisk klinikdrift. Undervisningen omfatter organisation, samarbejde, kundekontakt og akkuratesse; disse elementer vægtes højt hos efterfølgende arbejdsgivere. Formålet med disse foranstaltninger er, at eleven med det sammen forstår hvordan en klinik fungerer i praksis. Eleven skal lære at fungere/arbejde i et team. Undervisningen er tilrettelagt således at undervisningen og kliniktræningen hænger uløseligt sammen. Mange kompetencer læres bedst i den praktiske undervisning og derfor udvikles professionalismen i behandlingen støt fra første til sidste behandling.

butterfly_image Fuld pris

Opstartsgebyr: 17.800 kr. 2 stk. kitler i alt: 880 kr. Månedsbetaling daghold: 3.250 kr. Månedsbetaling deltidshold: 2.175 kr. Månedsbetaling aftenhold: 1.625 kr.

Mulige rabatter Såfremt du betaler opstartsgebyr senest 14 dage før holdstart opnår du 2.000 kr. i rabat

Såfremt du indbetaler hele uddannelsens pris inden holdstart opnår du yderligere i alt 3.500 kr. i rabat

butterfly_image Halv pris

Opstartsgebyr: 17.800 kr. 2 stk. kitler i alt: 880 kr. Der tages ekstra 350 praktiske kliniktimer, og der gives 50 % rabat (samlet 19.500 kr.) på månedsbetalingerne: Månedsbetaling daghold: 1.625 kr. Månedsbetaling deltidshold: 1.087,50 kr. Månedsbetaling aftenhold: 812,50 kr.

Mulige rabatter Såfremt du betaler opstartsgebyr senest 14 dage før holdstart opnår du 2.000 kr. i rabat

*Der er et begrænset antal pladser med ekstra praktiske timer for rabat. Kontakt os for at høre nærmere.

butterfly_image Næsten gratis

Opstartsgebyr: 17.800 kr. 2 stk. kitler i alt: 880 kr. Der tages ekstra 700 praktiske kliniktimer, og der gives 100 % rabat (samlet 39.000 kr.) på månedsbetalingerne: Månedsbetaling daghold: GRATIS Månedsbetaling deltidshold: GRATIS Månedsbetaling aftenhold: GRATIS

Mulige rabatter Såfremt du betaler opstartsgebyr senest 14 dage før holdstart opnår du 2.000 kr. i rabat

*Der er et begrænset antal pladser med ekstra praktiske timer for rabat. Kontakt os for at høre nærmere.

Studér fra 0 kr. pr. måned

Hos os kan DU koncentrere dig fuldt ud om din uddannelse, uden at bekymre DIG om økonomi!
  • Spar 39.000 kr. Du kan spare op til 39.000 kr. ved at tage 350 eller 700 ekstra praktiske timer og din pris kan være helt ned til 0 kr. om måneden, hvor du betaler kun et mindre opstartsbeløb på 17.800 kr.
  • Spar 2.000 kr. Du kan spare yderligere 2.000 kr. hvis du betaler opstartbeløbet senest 14 dage inden holdstart.
  • S.U. Du kan kombinere med et S.U. berettiget studie og dermed få S.U.
  • Overbygning Du får muligheden for business experience diploma - en lang række ekstra kompetencegivende kurser indenfor f.eks. single eyelash, extensions, neglekurser, hotstone osv.
jobgaranti

DU får adgang til attraktive jobs og undgår at stå uden job

Vi giver DIG dine månedsbetalinger tilbage hvis DU ikke kommer i arbejde indenfor 6 måneder efter endt uddannelse. Læs om betingelserne for jobgarantien her.

læs mere om jobgaranti  
uddannelse_eksamen_aalborg

Mød vores dygtige undervisere

Med et team på mere end 25 dygtige og dedikerede undervisere, har vi en stærk base for at tilbyde dig landets bedste uddannelser. Fra yndlingsteknik til insiders syn på branchetrends, de er her for dig, for at inspirere og guide dig gennem din uddannelse
Karin KARIN FJELDGAARD Kosmetologuddannelse
Nelly NELLY PLOUG Lead Educator
Lotte LOTTE JENSE Frisøruddannelse
Anne ANNE JOHANSEN Kosmetologuddannelse
Steen STEEN BRUUN Frisørfagleder

Få yderligere information

Podio - CRM done right