FNs

VERDENSMÅL

FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.

Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på. FN’s verdensmål består af 17 forskellige mål, som man ønsker at indfri frem mod 2030.

Hos Beauty and Style arbejder vi aktivt med Verdensmål nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 og 13.

Du kan læse mere om Verdensmålene her.

img

VI PASSER PÅ VORES OMGIVELSER

Hos Beauty and Style arbejder vi aktivt med med Corporate Social Responsibility

For at bevare skønheden i verden er vi nødt til at passe på hinanden og på vores omgivelser. Hos Beauty and Style opererer vi ud fra tre principper, nemlig: Gennemsigtighed, god etik og miljøvenlighed.

  1. Gennemsigtighed – For os som virksomhed er det vigtig, at alle love og regulativer overholdes og at alle skatter betales i henhold til loven.
  2. God etik – Vi er i daglig kontakt med mange mennesker, og hos os er der plads til alle. Enhver interaktion skal være styret af gensidig respekt, integritet og ærlighed.
  3. Miljøvenlighed – Klimaforandringer er en af de største udfordringer i vor tid. Det påvirker os alle – forbrugere, virksomheder, leverandører osv. Derfor er det vigtigt for os at de produkter vi anvender i undervisningen og i de daglige behandlinger i skoleklinikkerne kommer fra leverandører, som også tager socialt ansvar og tænker på miljøet.

ET SAMARBEJDE FOR UNGDOMMEN!

Beauty and Style har indgået et partnerskab med Ungdommens Røde Kors

Beauty and Style ønsker at støtte op omkring flere af de projekter, som Ungdommens Røde Kors løbende gennemfører med det formål, at flere af vore unge får en bedre hverdag, der igen kan skabe basis for et bedre liv på kort sigt såvel som på lang sigt.

For tiden støtter Beauty and Style op omkring projektet ”SE MIG”, hvor målet er at skabe trygge rammer i form af organiserede dagtilbud for unge oversete børn, der har været en del af ensomhed, misbrug og vold.

VI STØTTER KNÆK CANCER!

Beauty and Style støttede i 2019, hvor der i alt blev givet hele 145.373.818 kroner til Knæk Cancer, med 30.000 kr. Pengene går til en lang række projekter, som Kræftens Bekæmpelse på forhånd har udvalgt og prioriteret. Det er projekter, der er med til at give håb for fremtiden. Som gør os klogere, bedre til at behandle og forebygge kræft, og som hjælper patienter og deres pårørende.

STØTTE TIL UDSATTE PIGER!

Piger er den gruppe, der er mest udsat for diskrimination og stigmatisering i verden – alene på grund af deres alder og køn. Konsekvensen er, at de ikke gennemfører skolen, de bliver giftet bort, de udsættes for overgreb og de bliver gravide, mens de stadig er børn. Hos Beauty and Style støtter vi PlanBørnefondens arbejde specifikt målrettet piger.

img

VORES AFDELINGER

København

Kgs. Nytorv 21, 1. sal
1050 København K

Kolding

Strandvejen 12B
6000 Kolding

Odense

Filosofgangen 14
5000 Odense C

Aarhus

Søndergade 45, 1. sal
8000 Aarhus C

Aalborg

Østerågade 6, 1. sal
9000 Aalborg

X